ORSOVA, str.1 Decembrie 1918 nr.22 ap.1; Tel / Fax: 0252-361522 E-mail: office@floricola.ro

Vremea in Drobeta Tr. Severin
meteo
. Printre clientii nostri se nu-
    mara: SC Energoutilaj SA
    Bucuresti, SC Energomon-
    taj SA Bucuresti , SC Stra -
    bag SA Bucuresti, Primaria
    municipiului Orsova, Admi-
    nistratia Nationala a Drumu-
    rilor si Podurilor, Regia Au-
    tonoma pentru Activitati Nu-
    cleare, SUCPI Craiova s.a.


   Experienta pe care o avem 
   si echipamentele de care dis-
   pune societatea ne-au ajutat
   sa stabilim cu partenerii nos-
   tri relatii de durata.

 

Pentru mai multe detalii deplasati pointerul mouse-ului pe fotografii:

SC Floricola SA, 2008 - Site realizat de Info Concept